บทความสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อที่ 15 กันยายน 2564 นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางอภิชญา ห้อยมาลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนางสาวพัชราภา พลประถมประมงอำเภอพระนครศรีอยุธยา และนายวิศรุต โฆธิพันธุ์ นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำถ่ายโอนโครงการประมงหมู่บ้าน 

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับข้าราชการสำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมประมง พร้อมด้วย นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ปลาไทย 50 ตัว และพ่อแม่พันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน จำนวน 10 ตัว ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวสรณ์สิริ จันทร์เทศ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาตร์ นายทัศน์ ทิพย์กองลาศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ นางอภิชญา ห้อยมาลา  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางจิราภรณ์ วงศ์ทับทิม ประมงอำเภอบางปะอิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ณ ห้องประชุม มงคลบพิตร 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางจิราภรณ์ วงศ์ทับทิม ประมงอำเภอบางปะอิน ลงพื้นที่ตำบลวัดยมและตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับอัตราจ้างตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ดำเนินการจับพิกัดเพื่อขึ้นทะเบียนบ่อปลา และทดสอบคุณภาพน้ำเป็นครั้งที่ 2 พร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ