ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (2,471)  สำนักงานประมงอำเภอบางไทร.. (1,364) สำนักงานประมงอำเภอบางปะอิน.. (1,055) แบนเนอร์.. (1,044) สำนักงานประมงอำเภอเสนา.. (1,039) สำนักงานประมงอำเภอผักไห่.. (1,006) สำนักงานประมงอำเภอวังน้อย.. (935) สำนักงานประมงอำเภอลาดบัวหลวง.. (885) สำนักงานประมงอำเภอมหาราช.. (811) สำนักงานประมงอำเภอบางซ้าย.. (787) ประกาศรายชื่อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ.. (776) สำนักงานประมงอำเภอนครหลวง.. (722) กรมประมงเตรียมคลอดกฎหมายปิดบัญชี “หมอสีคางดำ” เผยแผนตั้งค่าหัวลากตัวขึ้นบก หลังทัพปลาล่าเนื้อที่ฝึกมาพร้อมออกล่า.. (630) เกี่ยวกับสำนักงาน.. (614) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (610) สอบถามข้อมูลโรงปลาย่าง อ.มหาราช.. (597) ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตราฐานฟาร์มสัตว์น้ำ.. (552) วิสัยทัศน์ .. (547) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.. (488) โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง.. (466)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา