ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ พิลาเดช  ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายชำนาญวิทย์ คำมณี (นักวิชาการประมง) นาย กิติพัฒน์ แป้นวงษ์ (เจ้าพนักงานประมง) นางสาว โชติกา รอดย้อย (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน นวรัตน์ รุ่งแสง ร่วมลงพื้นที่ ม.4 ต.อุทัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ผลการสอบพบว่า ปริมาณออกซิเจนต่ำ จึงได้แนะนำวิธีการจัดการน้ำให้ทางเกษตรกรทราบเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่   302   ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามเกษตรกรประสบอุทกภัย ปี2564   294  ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง    283  ประชาสัมพันธ์!!!ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน   238  ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   214  ประชาสัมพันธ์!!!พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   202  ประชาสัมพันธ์!!!การเปรียบเทียบปรับตามพระราชำหนดการประมง 2558   198  ประชาสัมพันธ์!!!ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้...  179  ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ   161  ประชาสัมพันธ์!!!ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพ...  160

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    fpo-ayutthaya@dof.in.th   035-335085,035-336548   035-335085   แฟนเพจ