อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายประเวทย์ สกุลไทย ประมงอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ โครงการ คทช. เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร พื้นที่ บ้านนาหัวภู หมู่ที่ 9 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำพี่น้องเกษตรกรบ้านนาหัวภู บ้านนาถ่อน และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   185   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    142  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   112  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  110  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  110  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  109  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    104  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   95  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    90  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ