เตรียมความพร้อมในการเปิดร้าน FISHERMAN SHOP @ MUKDAHAN

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


เตรียมความพร้อมในการเปิดร้าน FISHERMAN SHOP @ MUKDAHAN วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร เตรียมความพร้อมในการเปิดร้าน FISHERMAN SHOP @ MUKDAHAN เพื่อนำสินค้าด้านการประมงมาวางจำหน่าย ทั้งสัตว์น้ำสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สดสะอาดและปลอดภัย จากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำของจังหวัดมุกดาหาร ณ สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  180   เตรียมความพร้อมในการเปิดร้าน FISHERMAN SHOP @ MUKDAHAN   169  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ...  114  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท...  113  ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร   113  ติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตประมงจังหวัดมุกดาหาร   107  ติดตามเกษตรกร ศพก. เครือข่ายด้านประมง   102  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ...  87  ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1    81  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) และประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2...  75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ