สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM)ชุมชนแม่น้ำโขง มุกดาหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM)ชุมชนแม่น้ำโขง มุกดาหาร วันที่ 21 เมษายน 2565 นายวิบูลย์  บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสง่า  คำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยนายสมพร อาษาดี ประมงอำเภอดอนตาล ร่วมดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ(EAFM) ชุมชนแม่น้ำโขง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่นในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชนแม่น้ำโขง โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงกระชังอนุบาลก่อนปล่อยได้แก่ ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนทอง และลูกปลาตะเพียนขาวรวมจำนวน30,000ตัว  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชนดังกล่าว  ณ ลำห้วยกอก บ้านนาห้วยกอก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาลเป็นประธานปล่อยลูกพันธ์ปลาลงสู่กระชังอนุบาลกิจกรรมเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชนดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   185   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    142  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   112  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  110  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  110  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  110  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    104  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   95  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    90  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ