สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร โดย นายวสันต์ ตรุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมด้วย นายธนภัทร เจริญรัตน์ ประมงอำเภอนิคมคำสร้อย นายสมพร อาษาดี ประมงอำเภอดอนตาล   นายณัฐพงษ์ โพธิ์พันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่สอบสัมภาษณ์ แบบถอดบทเรียนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ และมอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2565 โดยมีมีเกษตรกรผู้ที่ได้รับมอบปัจจัย คือ นางจุฑารัตน์ สาททอง หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร และนางอังคนา สุริโย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   183   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    137  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  107  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   107  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  106  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  99  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    98  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   92  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    86  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   68


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ