ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ วันที่10 มี.ค.65 นายวัชรพงษ์ มั่นหมาย ประมงอำเภอหว้านใหญ่ ร่วมกับนายคาวะนา เมืองโคตร รองนายกอบต.ป่งขามดงหมู นายไชยบัญชา ว่องไว กำนันตำบลป่งขาม องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านป่งขาม ดำเนินการประชาคมขอความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะ 2 แห่ง คือ หนองค้า พื้นที่ 70 ไร่ และหนองแซง พื้นที่ 40 ไร่ เพื่อดำเนินกิจกรมตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) และโครงการธนาคารสินค้าเกษตร(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ซึ่งที่ประชุมประชาคมมีมติเห็นชอบให้ใช้แหล่งน้ำทั้ง 2 แห่งในการดำเนินงานโครงการฯ ได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   185   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    142  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   112  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  110  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  110  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  110  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    104  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   95  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    90  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ