ประชุมคณะกรรมการประมงโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ประชุมคณะกรรมการประมงโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสง่า คำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมนายกรีฑาพล ลันโคตร เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานลงพื้นที่จัดประชุมคณะกรรมการประมงโรงเรียน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ อบรมให้ความรู้พื้นฐานและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมมอบปัจจัยการผลิต(อาหารสัตว์น้ำ) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  182   เตรียมความพร้อมในการเปิดร้าน FISHERMAN SHOP @ MUKDAHAN   174  ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร   127  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ...  118  ติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตประมงจังหวัดมุกดาหาร   116  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท...  116  ติดตามเกษตรกร ศพก. เครือข่ายด้านประมง   111  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ...  89  ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1    82  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) และประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2...  78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ