ผู้ตรวจราชการกรมประมง ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ผู้ตรวจราชการกรมประมง ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราการกรมประมงเขต 11 ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565   ในการนี้ นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้ตรวจราชการต่อไป โดยมีนายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร นางสาวสกุลรัตน์ ด้วงสุข นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    164   สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  132  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   121  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    111  ประชุมคณะกรรมการประมงโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ   86  เตรียมความพร้อมในการเปิดร้าน FISHERMAN SHOP @ MUKDAHAN   85  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ...  82  ผู้ตรวจราชการกรมประมง ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร   78  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท...  76  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขต 11 ติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวง...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ