ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวสันต์ ตรุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมในการชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ผู้ประกอบการด้านการกระจายสินค้าประมง (Fisherman Shop @ Bang Khen) เพื่อจัดจำหน่ายและเพิ่มช่องทางการตลาด เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าประมงของเกษตรกรและชาวประมง ให้กับประชาชนทั่วไป โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetingวันที่ 8 มีนาคม 2565 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวสันต์ ตรุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมในการชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ผู้ประกอบการด้านการกระจายสินค้าประมง (Fisherman Shop @ Bang Khen) เพื่อจัดจำหน่ายและเพิ่มช่องทางการตลาด เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าประมงของเกษตรกรและชาวประมง ให้กับประชาชนทั่วไป โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   181   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    124  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  105  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   104  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  103  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  97  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    95  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   89  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    83  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ