ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่1 / 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่1 / 2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่1 / 2565     โดยมี นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร      นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี และผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ (เขื่อนลำปาว)   เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Application Line เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการด้านการประมง และนำเสนอการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค ของการทำงาน เดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอกรมประมงต่อไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   181   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    124  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  105  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   104  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  104  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  98  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    95  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   89  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    83  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ