สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565 



วันที่ 10 มกราคม 2565 โดยนายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร นายวสันต์ ตรุวรรณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง นายสง่า คำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นางสาวปิยนุช เพียงเกต หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายณัฐพงษ์ โพธิ์พันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางดุษฎี การช่างทำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยประมงอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน และนำเสนอการทำงาน ปัญหาอุปสรรค ของการทำงาน  ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการทางสำนักงานต่อไป   ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   181   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    124  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  105  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   104  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  103  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  97  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    95  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   89  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    82  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ