โครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


โครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสง่า คำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายวิสันติ์ แสนสิง ประมงอำเภอคำชะอี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกประมง ในโครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านตูมหวาน ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ การป้องงกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ให้กับผู้นำชุมชนนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งชุมชนและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้กับชุมชนต่อไป โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   181   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    124  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  105  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   104  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  103  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  98  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    95  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   89  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    83  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ