ประมงร่วมอาสา ปล่อย "ปลาเอิน(ปลายี่สกไทย)" สู่ลำน้ำโขง ณ จังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ประมงร่วมอาสา ปล่อย "ปลาเอิน(ปลายี่สกไทย)" สู่ลำน้ำโขง ณ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 12 สิงหาคม 2564 กรมประมง โดยหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร โดยชาวประมง และประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม ประมงร่วมอาสา ปล่อย "ปลาเอิน(ปลายี่สกไทย)สู่ลำน้ำโขง ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ผู้บริหารระดับสูงของกรมประมง นำโดยท่านอธิบดีกรมประมง(นายมีศักดิ์ ภักดีคง) ได้มีดำริและให้ความสำคัญในการฟื้นฟูสัตว์น้ำ โดยเฉพาะสัตว์น้ำพื้นถิ่นของไทยและเริ่มหายาก ดังนั้น หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหาร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ได้ดำเนินการตั้งแคมป์เพาะพันธุ์ปลาเอินที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ท่าเรือบ้านสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ขึ้น ในช่วงฤดูปลาเอินในแม่น้ำโขงมีไข่ วางไข่และผสมพันธุ์ที่ผ่านมา(ห้วงเดือน ธ.ค.- ก.พ.)เพื่อรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาเอินที่สมบูรณ์เพศโดยการรับซื้อจากชาวประมง แล้วทำการฉีดฮอร์โมนผสมพันธุ์ที่แคมป์เพาะพันธุ์ แล้วนำไข่ไปเพาะฟักและอนุบาลที่ศูนย์ฯ นั้น ซึ่งที่ผ่านมา ได้กำหนดแผนและเตรียมการในการนำลูกพันธุ์ปลาเอินที่ได้จากการเพาะ ไปปล่อยคืนสู่แม่น้ำโขง ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ บริเวณวัดสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ โดยมีท่านอธิบดีกรมประมง(นายมีศักดิ์ ภักดีคง) เป็นประธานนำการปล่อย และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร(นายวีระชัย นาคมาศ) ร่วมการปล่อยด้วยนั้น แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ จึงเลื่อนกำหนดการดังกล่าวไปโดยไม่มีกำหนด และจากการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมประมง(FC) จ.มุกดาหาร มีมติจัดกิจกรรม ประมงร่วมอาสา ปล่อย"ปลาเอิน(ปลายี่สกไทย)" สู่ลำน้ำโขงขึ้น โดยเป็นการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานกรมประมงในจ.มุกดาหาร ร่วมกับจังหวัด ประชาชน และชาวประมงในแม่น้ำโขง จ.มุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก จึงจัดกิจกรรมโดยทะยอยปล่อยปลาเอิน ในห้วง 12 ส.ค.64(วันแม่)-21ก.ย.64(วันสถาปณากรม) รวม 3 ครั้งๆ ละ2จุด รวม 6 จุด โดยครั้งที่ 1 ปล่อยในวันที่ 12 ส.ค.64 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ที่บ้านหว้านน้อย หมู่ 2 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ และจุดที่ 2 ที่บ้านท่าไคร้ หมู่ 6 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่    167   สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   156  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   152  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   85  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  83  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    81  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  81  อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    81  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   69  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ