หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร และด่านตรวจประมงมุกดาหาร นำโดย นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร(FC) ร่วมกันจัดพิธีมอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร โดยมอบพันธุ์ปลากินพืช ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกเทศ จำนวน 500,000 ตัว ให้แก่ตัวแทน/ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน พื้นที่อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอนิคมคำสร้อย และอำเภอคำชะอี จำนวน 5 แหล่งน้ำ ซึ่งพันธุ์ปลาที่นำมามอบได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ทั้งนี้ การจัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำฯให้แก่ผู้นำ/ตัวแทนชุมชน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมากด้วย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่    167   สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   156  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   152  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   85  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  83  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    81  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  81  อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    81  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   69  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ