ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2564 ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2564 ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ  Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2564 ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร พร้อมด้วยประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ  Zoom Meeting พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปสรรคเดือนกรกฎาคม 2564 นำเสนอที่ประชุมเพื่อจะได้รวบรวมและรายงานกรมประมงต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่    167   สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   156  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   152  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   85  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  83  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    81  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  81  อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    81  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   69  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ