ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2564 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2564 ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร  (228)   ประมงร่วมอาสา ปล่อย "ปลาเอิน(ปลายี่สกไทย)" สู่ลำน้ำโขง ณ จังหวัดมุกดาหาร  (175)  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เน... (151)  วันประมงแห่งชาติ 64  (115)  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไ... (113)  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)   (97)  ประชุมการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565   (89)  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีให... (80)  ประมงจังหวัดมุกดาหาร ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกร   (68)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ   (54)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000