ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2564 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชน   170   ติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตประมงจังหวัดมุกดาหาร   152  ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร   147  ติดตามเกษตรกร ศพก. เครือข่ายด้านประมง   144  ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1    143  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) และประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2...  140  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหารร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาส...  107  ประมงจังหวัดมุกดาหาร เสนอธนาคารสัตว์น้ำห้วยถ้ำมด เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศ...  105  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC)    86  ประชุมจัดชั้นคุณภาพ และถอดบทเรียนแปลงใหญ่ปลาสร้อย (แปลงใหญ่ปี 2562)   79

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ