ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 นายวิสันติ์ แสนสิงห์ ประมงอำเภอคำชะอี พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ โพธิ์พันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายวัชรพล ลาภอาษา นักวิชาการประมง ดำเนินการชี้แจงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมอบปัจจัยการผลิต พื้นที่ ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการดำเนินการชี้แจงโครงการฯ ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการโดยการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่    163   สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   150  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   144  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   81  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  79  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  76  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    74  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    64  อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    62  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   62

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ