ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าคุ้มครอง

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าคุ้มครอง วันที่ 29 เมษายน 2564 นายวิบูลย์  บุตตะพรม  ประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสง่า  คำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายวสันต์  ตรุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าคุ้มครอง ชนิดเพาะพันธุ์ได้(เนื้อจระเข้น้ำจืด) ตามคำขอใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร เพื่ออนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์(สป.11) ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   184   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    142  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   111  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  109  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  109  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  107  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    103  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   95  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    89  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ