วันที่ 26 มกราคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมงอำเภอลำลูกกา ออกประชาสัมพันธ์ กฎหมายประมงตาม พรก.การประมง 2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) เพื่อแจ้งข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ทำการประมงในพื้นที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 26 มกราคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมงอำเภอลำลูกกา ออกประชาสัมพันธ์ กฎหมายประมงตาม พรก.การประมง 2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) เพื่อแจ้งข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ทำการประมงในพื้นที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วันที่ 26 มกราคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมงอำเภอลำลูกกา ออกประชาสัมพันธ์ กฎหมายประมงตาม พรก.การประมง 2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) เพื่อแจ้งข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ทำการประมงในพื้นที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี..คลิก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

  รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  email  fpopathumthani@gmail.com  โทรศัพท์ 25816373  FAX 25816373  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6