วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 7 แห่ง ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ การทำประมงด้วยเครื่องมือผิดกฎหมาย พร้อมทั้งจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มเติม ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต่อไป


[2022-04-22] วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให.. [2022-04-22] วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให.. [2021-11-16] ประกาศจังหวัดปทุมธานี การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเ.. [2021-06-02] ประชาสัมพันธื แจ้งผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นกิจการเพาะเล.. [2021-03-15] ประกาศกรมประมง.. [2020-09-11] วันที่ 10 กันยายน 2563 นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ เป็นประธานใ.. [2020-04-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพา.. [2020-03-24] สรุปผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควบค.. [2020-03-20] ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดปทุมธานี.. [2020-03-17] พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 7 แห่ง ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ การทำประมงด้วยเครื่องมือผิดกฎหมาย พร้อมทั้งจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มเติม ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต่อไป 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค