วันที่ 26 มกราคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวชนิกานต์ โชติมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ตรวจเยี่ยมและติดตามสภาวะการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ตามโครงการ ตลาดประมงปลอดภัย GAP เพื่อเกษตรกรไทย ปลอดภัยถึงผู้บริโภค ซึ่งมีเกษตรกรจากจังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม และราชบุรี เข้ามาจำหน่ายสัตว์น้ำประเภทกุ้งขาว ก้ามกราม และปลากะพงขาว เฉลี่ยวันละ 7 ราย โดยนำสินค้าเข้ามาขายเฉลี่ยวันละประมาณ 1.1 ตัน ณ บริเวณตลาดไท (โซนหน้าติดถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 26 มกราคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวชนิกานต์ โชติมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ตรวจเยี่ยมและติดตามสภาวะการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ตามโครงการ ตลาดประมงปลอดภัย GAP เพื่อเกษตรกรไทย ปลอดภัยถึงผู้บริโภค ซึ่งมีเกษตรกรจากจังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม และราชบุรี เข้ามาจำหน่ายสัตว์น้ำประเภทกุ้งขาว ก้ามกราม และปลากะพงขาว เฉลี่ยวันละ 7 ราย โดยนำสินค้าเข้ามาขายเฉลี่ยวันละประมาณ 1.1 ตัน ณ บริเวณตลาดไท (โซนหน้าติดถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 26 มกราคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวชนิกานต์ โชติมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ตรวจเยี่ยมและติดตามสภาวะการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ตามโครงการ ตลาดประมงปลอดภัย GAP เพื่อเกษตรกรไทย ปลอดภัยถึงผู้บริโภค ซึ่งมีเกษตรกรจากจังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม และราชบุรี เข้ามาจำหน่ายสัตว์น้ำประเภทกุ้งขาว ก้ามกราม และปลากะพงขาว เฉลี่ยวันละ 7 ราย โดยนำสินค้าเข้ามาขายเฉลี่ยวันละประมาณ 1.1 ตัน ณ บริเวณตลาดไท (โซนหน้าติดถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  247   วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายศุภโชค แ...  192  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...  191  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  177  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโช...  171  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...  156  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโ...  149  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  148  วันที่ 29 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี และนางสาวชนิกานต์ โ...  146  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  132


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ