วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมงอำเภอลำลูกกา และนายอังคาร แก้วสถิตย์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก.ช.ภ.จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ซึ่งมีเกษตรกรด้านประมงอำเภอลำลูกกาได้รับความเสียหาย จำนวน 27 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 265,881 บาท โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมงอำเภอลำลูกกา และนายอังคาร แก้วสถิตย์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก.ช.ภ.จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ซึ่งมีเกษตรกรด้านประมงอำเภอลำลูกกาได้รับความเสียหาย จำนวน 27 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 265,881 บาท โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิ...  181   วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายมานพ เ...  129  ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ...  102  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค...  61  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภ...  51  วันที่ 23 ม.ค. 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง รักษาร...  42  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางปภาดา ...  41  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน   40  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี   36  ราคากุ้ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   35


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ