วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนางวาสนา จันทร์แจ่มใส ประมงอำเภอคลองหลวง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานีดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทย ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ได้แก่ ปลาสร้อยขาว และปลาแก้มช้ำ จำนวน 100,000 ตัว ณ แหล่งน้ำหน้าองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองสี่ และแหล่งน้ำหน้าองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนางวาสนา จันทร์แจ่มใส ประมงอำเภอคลองหลวง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานีดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทย ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ได้แก่ ปลาสร้อยขาว และปลาแก้มช้ำ จำนวน 100,000 ตัว ณ แหล่งน้ำหน้าองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองสี่ และแหล่งน้ำหน้าองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิ...  182   วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายมานพ เ...  132  ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ...  105  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค...  64  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภ...  55  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน   43  วันที่ 23 ม.ค. 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง รักษาร...  43  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางปภาดา ...  41  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี   37  ราคากุ้ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   36


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ