วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายมานพ เหล็มปาน ประมงอำเภอสามโคก ร่วมกับหน่วยงานปกครองจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1จังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก และสำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 วัดพลับสุทธาวาส ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายมานพ เหล็มปาน ประมงอำเภอสามโคก ร่วมกับหน่วยงานปกครองจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1จังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก และสำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 วัดพลับสุทธาวาส ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิ...  181   วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายมานพ เ...  130  ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ...  102  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค...  61  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภ...  51  วันที่ 23 ม.ค. 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง รักษาร...  42  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางปภาดา ...  41  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน   40  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี   36  ราคากุ้ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   35


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ