วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งได้รับแจ้งจากประชาชนว่าบริเวณตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีการใช้อวนวางกลางกั้นเพื่อดักจับสัตว์น้ำ และเครื่องมือลอบพับ (ไอ้โง่) แต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ จึงได้ตรวจยึดเครื่องมือดังกล่าว พร้อมลงบันทึกประจำวัน เลขที่ 0005/2565วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ไว้เป็นหลักฐาน และนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง ทั้งนี้ ได้นำของกลางเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยาเพื่อดำเนินการต่อไป

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งได้รับแจ้งจากประชาชนว่าบริเวณตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีการใช้อวนวางกลางกั้นเพื่อดักจับสัตว์น้ำ และเครื่องมือลอบพับ (ไอ้โง่) แต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ จึงได้ตรวจยึดเครื่องมือดังกล่าว พร้อมลงบันทึกประจำวัน เลขที่ 0005/2565วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ไว้เป็นหลักฐาน และนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง ทั้งนี้ ได้นำของกลางเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยาเพื่อดำเนินการต่อไป  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิ...  182   วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายมานพ เ...  130  ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ...  102  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค...  62  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภ...  51  วันที่ 23 ม.ค. 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง รักษาร...  42  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางปภาดา ...  41  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน   41  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี   36  ราคากุ้ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   35


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ