วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restauranl) ประจำปี 2565 (ต่ออายุรับรองร้านใหม่) ณ ร้าน Mirhroom Hut Caf’e ตำบลคลองควาย และ ร้าน ครัวริมน้ำท้ายเกาะ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restauranl) ประจำปี 2565 (ต่ออายุรับรองร้านใหม่) ณ ร้าน Mirhroom Hut Caf’e ตำบลคลองควาย และ ร้าน ครัวริมน้ำท้ายเกาะ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  275   วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...  267  วันที่ 29 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี และนางสาวชนิกานต์ โ...  259  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายศุภโชค แ...  242  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  235  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...  229  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโช...  226  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโ...  204  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  197  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  187


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ