วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายทศญา เรืองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ออกตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และประชาสัมพันธ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเน้นเรื่อง “ลอบพับได้” (ไอ้โง่) การทำประมงในที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงประกาศกรมประมง เรื่องฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยแจ้งข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษแก่ผู้ทำการประมงและประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีซึ่งกำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการ ฯ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 บริเวณพื้นที่อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายทศญา เรืองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ออกตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และประชาสัมพันธ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเน้นเรื่อง “ลอบพับได้” (ไอ้โง่) การทำประมงในที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงประกาศกรมประมง เรื่องฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยแจ้งข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษแก่ผู้ทำการประมงและประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีซึ่งกำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการ ฯ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 บริเวณพื้นที่อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  275   วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...  266  วันที่ 29 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี และนางสาวชนิกานต์ โ...  259  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายศุภโชค แ...  242  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  235  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...  228  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโช...  226  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโ...  204  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  197  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  187


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ