วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับส่งมอบโรงเรือนตามโครงการ ยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปี 2564 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับส่งมอบโรงเรือนตามโครงการ ยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปี 2564 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี HOT วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางทัศนีย์   วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับส่งมอบโรงเรือนตามโครงการ ยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย  ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปี 2564 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

    รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  email  fpopathumthani@gmail.com  โทรศัพท์ 25816373  FAX 25816373  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6