วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางชนิกานต์ โชติมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ พร้อมด้วยนายภัคภาคิน อินทชาติ นักวิชาการประมง เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับเตรียมรับพันธุ์ปลาของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ จำนวน 10 ราย และนำส่งตัวอย่างน้ำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานีเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไป

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางชนิกานต์ โชติมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ พร้อมด้วยนายภัคภาคิน อินทชาติ นักวิชาการประมง เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับเตรียมรับพันธุ์ปลาของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ จำนวน 10 ราย และนำส่งตัวอย่างน้ำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานีเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไป  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิ...  194   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภ...  70  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางปภาดา ...  57  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี   52  วันที่ 23 ม.ค. 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง รักษาร...  52  วันที่ 19 มกราคม 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รั...  51  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน   50  ราคากุ้ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   46  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนางวาสนา...  41  ราคากุ้ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565   39


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ