ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม ผ่านระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ Fisheries shop

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม ผ่านระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ Fisheries shop 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |   ข่าววันที่: 2020-07-10 |  อ่าน: 204 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดอุดรธานี.. (2,185)  คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (1,939) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (1,477) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,213) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,133) คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง).. (1,100) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล.. (1,062) แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก.. (962) ใบคำร้องขอรับการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ .. (922) ประวัติและรายนามผู้บริหาร.. (914) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 8 รายการ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตร.. (911) คำขอ อนุญาต ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (909) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (879) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (870) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงก.. (845) การเลี้ยงปลานิล.. (832) ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประ.. (822) การเลี้ยงกบ.. (816) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561.. (782) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (776)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000