ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงานด้านประมง ของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงานด้านประมง ของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-06  |   ข่าววันที่: 2020-01-06 |  อ่าน: 311 ครั้ง
 

สุดยอดของฝาก สินค้าแปรรูปสัตว์น้ำ เมืองอุดรธานี, โครงการเพิ่มผลผลิตสุดยอดของฝาก สินค้าแปรรูปสัตว์น้ำ เมืองอุดรธานี, โครงการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติจังหวัดอุดรธานีโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, แปลงใหญ่การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินอุดรธานี, แปลงใหญ่การเลี้ยงปลานิลในกระชังบ้านแหลมทอง (เขื่อนลำปาว)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดอุดรธานี.. (2,190)  คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (1,941) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (1,479) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,213) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,135) คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง).. (1,103) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล.. (1,065) แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก.. (963) ใบคำร้องขอรับการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ .. (924) ประวัติและรายนามผู้บริหาร.. (915) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 8 รายการ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตร.. (912) คำขอ อนุญาต ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (909) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (880) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (871) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงก.. (847) การเลี้ยงปลานิล.. (832) ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประ.. (823) การเลี้ยงกบ.. (817) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561.. (784) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (776)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000