ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงานด้านประมง ของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี


ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงานด้านประมง ของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สุดยอดของฝาก สินค้าแปรรูปสัตว์น้ำ เมืองอุดรธานี, โครงการเพิ่มผลผลิตสุดยอดของฝาก สินค้าแปรรูปสัตว์น้ำ เมืองอุดรธานี, โครงการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติจังหวัดอุดรธานีโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, แปลงใหญ่การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินอุดรธานี, แปลงใหญ่การเลี้ยงปลานิลในกระชังบ้านแหลมทอง (เขื่อนลำปาว)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ...  2,242   ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  368  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิ...  190  การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566   189  ร้าน FISHERMAN SHOP @UDONTHANI   162  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น...  158  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...  127  การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30   85  ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่...  79  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกรมประมงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000     udonfisheries@hotmail.com   042-245634   042-245634