ขอถวายพระพร

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี


ขอถวายพระพร 

POPUP


ขอถวายพระพร..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • คำขอต่อใบอนุญาต คำขอต่อใบอนุญาต  จำนวนผู้อ่าน 140  คำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ สป.14 คำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ สป.14  จำนวนผู้อ่าน 126 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เรื่อง E-mail ของสำนักงานประมงจังหวัีดอุดรธานี เพื่อใช้งานตามพระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เรื่อง E-mail ของสำนักงานประมงจังหวัีดอุดรธาน... จำนวนผู้อ่าน 119 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว และเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว และเฝ้าระวังโรคสั... จำนวนผู้อ่าน 116 ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  จำนวนผู้อ่าน 107 คำขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ สป.10 คำขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ สป.10  จำนวนผู้อ่าน 70 กิจกรรมการจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชน เขตจังหวัดอุดรธานี ช่วงเดือน เมษายน 2566 กิจกรรมการจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชน เขตจังหวัดอุดรธานี ช่วงเดือน เมษายน 2566... จำนวนผู้อ่าน 56 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน ณ ทำนบปลาห้วยวังเบ็ญ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อป... จำนวนผู้อ่าน 55 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงือนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2566 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้... จำนวนผู้อ่าน 39 การลงจับปลาในแหล่งน้ำบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ลงบัตรจับปลามหากุศล บัตรละ 200 บาท การลงจับปลาในแหล่งน้ำบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดร... จำนวนผู้อ่าน 29


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

    รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000   email  udonfisheries@hotmail.com  โทรศัพท์ 042-245634  FAX 042-245634
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6