ร่วมต้อนรับ รอง ผอ.ศรชล.เขต1 และคณะ พร้อมบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในการนำสินค้าสัตว์น้ำผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

ร่วมต้อนรับ รอง ผอ.ศรชล.เขต1 และคณะ พร้อมบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในการนำสินค้าสัตว์น้ำผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-31  |   ข่าววันที่: 2017-08-30 |  อ่าน: 393 ครั้ง
 

         วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคลองใหญ่ ด่านศุลกากรคลองใหญ่ และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญ ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ต่อ พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ  รองผอ.ศรชล.เขต1 และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคลองใหญ่

       ในการนี้ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ได้นำเสนอ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ในการนำสินค้าสัตว์น้ำผ่านช่องทาง จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก  และการนำเข้าสินค้าทางเรือ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM)   ณ ห้องประชุมชั้น 4  ศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก และได้พาคณะฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรคลองใหญ่  เพื่อให้เห็นภาพการปฏิบัติงานจริงในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่ายสัตว์น้ำท่าเรือหาดเล็ก


  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,190)  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,152) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,087) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (997) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (926) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (843) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (811) ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.. (799) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกษมสีมาราม บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก.. (784) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (762) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (747) เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำฯและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.. (744) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา.. (741) ตรวจบูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่น.. (739) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า/ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพื้นที่.. (737) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 5/2560.. (727) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (714) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สั.. (708) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก นอกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ.. (705) ร่วมกับศุลกากร ประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการนำเข้าหอยแมลงภู่มีชีวิต .. (697)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

     อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 3   หมู่ที่ 4  ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110