ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคลองใหญ่ เข้าตรวจสอบเรือต้องสงสัยกระทำความผิด

 ด่านตรวจประมงตราด


ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคลองใหญ่ เข้าตรวจสอบเรือต้องสงสัยกระทำความผิด 

ข่าวกิจกรรม


HOT ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคลองใหญ่ เข้าตรวจสอบเรือต้องสงสัยกระทำความผิด..คลิก

                  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.00 น.  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ได้ออกปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำระหว่างประเทศ  และได้เข้าตรวจสอบเรือต้องสงสัยว่านำสัตว์น้ำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา จากการตรวจสอบเรือดังกล่าวพบว่า ไม่มีการติดธงชาติบนเรือ กราบขวาของเรือดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อเรือ ทะเบียนเรือ และเครื่องหมายประจำเรือ ส่วนกราบซ้ายเรือชื่อเรือ ทะเบียนเรือและเครื่องหมายประจำเรือไม่ชัดเจน   จึงได้ดำเนินการขอเรียกดูเอกสารพบว่าเป็นเรือประมงไทย ชื่อเรือพลอยน้ำเพชร ๗ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ เครื่องมือประมงลอบปู จึงได้แจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง คลองใหญ่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากมีพฤติกรรมอันควรเชื่อได้ว่ากระทำความผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ จากการตรวจสอบของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง คลองใหญ่  พบว่ากราบขวาของเรือดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อเรือ ทะเบียนเรือ และเครื่องหมายประจำเรือ ส่วนกราบซ้ายเรือชื่อเรือ ทะเบียนเรือและเครื่องหมายประจำเรือไม่ชัดเจน เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรือพบว่าลำเรือดังกล่าวไม่มีการจัดทำสัญญาจ้างของนายท้ายและช่างเครื่องเรือ จึงได้เข้าทำการจับกุมร่วมกัน          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.00 น.  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ได้ออกปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งอออกสัตว์น้ำระหว่างประเทศ และได้เข้าตรวจสอบเรือต้องสงสัยว่านำสัตว์น้ำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา จากการตรวจสอบเรือดังกล่าวพบว่า ไม่มีการติดธงชาติบนเรือ กราบขวาของเรือดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อเรือ ทะเบียนเรือ และเครื่องหมายประจำเรือ ส่วนกราบซ้ายเรือชื่อเรือ ทะเบียนเรือและเครื่องหมายประจำเรือไม่ชัดเจน จึงได้ดำเนินการขอเรียกดูเอกสารพบว่าเป็นเรือประมงไทย ชื่อเรือพลอยน้ำเพชร ๗ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ เครื่องมือประมงลอบปู จึงได้แจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง คลองใหญ่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากมีพฤติกรรมอันควรเชื่อได้ว่ากระทำความผิดตามพรก.การประมงพ.ศ.๒๕๕๘    จากการตรวจสอบของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง คลองใหญ่ พบว่ากราบขวาของเรือดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อเรือ ทะเบียนเรือ และเครื่องหมายประจำเรือ ส่วนกราบซ้ายเรือชื่อเรือ ทะเบียนเรือและเครื่องหมายประจำเรือไม่ชัดเจน เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรือพบว่าลำเรือดังกล่าวไม่มีการจัดทำสัญญาจ้างของนายท้ายและช่างเครื่องเรือ จึงได้เข้าทำการจับกุมร่วมกัน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตราด

    รายละเอียด 1. ส่วนงานควบคุมการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ                  สถานที่ตั้งและที่อยู่ : ศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น3 หมู่ 4 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัตราด 23110              โทรศัพท์/โทรสาร : (039)588136              E-MAIL : trad_fish@yahoo.co.th   2. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตราด และ ส่วนงานอำนวยการ             สถานที่ตั้งและที่อยู่ : 34 หมู่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000             โทรศัพท์/โทรสาร : (039)521533 , 096-138-0520             E-MAIL : TRAT Fishery Inspection@fisheries.go.th   3. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่             สถานที่ตั้งและที่อยู่ : ท่าเทียบเรือกัลปังหา เลขที่ 86 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110             โทรศัพท์/โทรสาร : (039)510296             E-MAIL : pipoklongyai@gmail.com  email  trad_fish@yahoo.co.th  โทรศัพท์ (039)588136 , (039)521533 , (039)510296  FAX (039)588136 , (039)521533 , (039)510296  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6