หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมเดินทางไปกับคณะเดินทาง ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดระเบียบกองเรือประมงบริเวณเขตรอยต่อทางทะเลระหว่างไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา

 ด่านตรวจประมงตราด

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมเดินทางไปกับคณะเดินทาง ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดระเบียบกองเรือประมงบริเวณเขตรอยต่อทางทะเลระหว่างไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-07  |   ข่าววันที่: 2017-05-04 |  อ่าน: 564 ครั้ง
 

นายอุดม  ติดไชย นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะเดินทาง ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้เดินทางเยือนจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานร่วมในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดระเบียบกองเรือประมงบริเวณเขตรอยต่อทางทะเลระหว่างไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา (Technical Meeting on the Establishment of Cooperation for Management of Fishing Fleets in the Transboundary Areas of Thailand and Cambodia) ร่วมกับรองอธิบดีกรมประมงของกัมพูชา และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมประมงของทั้งสองประเทศ  ในวันที่ 3- 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

  •  Hits 10 อันดับ
  • ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,584)  ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,449) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,407) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (1,396) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (1,192) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (1,162) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (1,068) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้า.. (1,061) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (1,051) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (1,030)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตราด

     1. ส่วนงานควบคุมการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ                  สถานที่ตั้งและที่อยู่ : ศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น3 หมู่ 4 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัตราด 23110              โทรศัพท์/โทรสาร : (039)588136              E-MAIL : trad_fish@yahoo.co.th   2. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตราด และ ส่วนงานอำนวยการ             สถานที่ตั้งและที่อยู่ : 34 หมู่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000             โทรศัพท์/โทรสาร : (039)521533 , 096-138-0520             E-MAIL : TRAT Fishery Inspection@fisheries.go.th   3. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่             สถานที่ตั้งและที่อยู่ : ท่าเทียบเรือกัลปังหา เลขที่ 86 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110             โทรศัพท์/โทรสาร : (039)510296             E-MAIL : pipoklongyai@gmail.com