พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน

 ด่านตรวจประมงตราด

พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-27  |   ข่าววันที่: 2017-02-27 |  อ่าน: 1,247 ครั้ง
 

วันที่  27  กุมภาพันธ์  2560  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพฯ) ได้ตรวจสอบการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ที่ท่าเรือบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ดังนี้

    1) นายเอก โซแวน เรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติกัมพูชา 2 ลำ น้ำหนักรวม 6,000 กิโลกรัม

    2) นายประเสริฐ มาลาวงค์ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติกัมพูชา 3 ลำ น้ำหนักรวม 7,300 กิโลกรัม

       

 

 

จากการตรวจสอบพบว่าเรือและสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าตรงตามที่ขออนุญาตตามแบบคำร้องขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าท่า (แบบ AREP)  ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (ร.6) และ ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์  สัตว์น้ำ(DOF 2)  จึงได้ดำเนินการออกใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร( ร.7) และหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ  นำเข้า(IMD)       ในระบบการออกใบอนุญาต manual  ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด เพื่อประกอบการนำเข้าต่อไป 

  •  Hits 10 อันดับ
  • ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,642)  ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,484) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (1,465) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,437) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (1,247) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (1,186) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (1,094) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (1,086) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้า.. (1,082) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (1,057)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตราด

     1. ส่วนงานควบคุมการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ                  สถานที่ตั้งและที่อยู่ : ศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น3 หมู่ 4 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัตราด 23110              โทรศัพท์/โทรสาร : (039)588136              E-MAIL : trad_fish@yahoo.co.th   2. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตราด และ ส่วนงานอำนวยการ             สถานที่ตั้งและที่อยู่ : 34 หมู่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000             โทรศัพท์/โทรสาร : (039)521533 , 096-138-0520             E-MAIL : TRAT Fishery Inspection@fisheries.go.th   3. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่             สถานที่ตั้งและที่อยู่ : ท่าเทียบเรือกัลปังหา เลขที่ 86 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110             โทรศัพท์/โทรสาร : (039)510296             E-MAIL : pipoklongyai@gmail.com