ตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และ ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชา จุด Choke Point พร้อมทั้งตรวจสอบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีนในหมึกที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

ตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และ ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชา จุด Choke Point พร้อมทั้งตรวจสอบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีนในหมึกที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-11-24  |   ข่าววันที่: 2018-11-24 |  อ่าน: 149 ครั้ง
 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และ ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ และ ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ท่าเทียบเรือชลาลัย และ ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีนในหมึกแช่เย็นที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

       - ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จำนวน 6 ใบอนุญาต จำนวนรถ 11 คัน พบสัตว์น้ำได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค) ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น ปลาเศรษฐกิจจำแนกชนิด เป็นต้น

       - ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ จำนวน 1 ใบอนุญาต จำนวนรถ 3 คัน พบ ซอสหอยนางรม น้ำปลาตราสามกระต่าย และควบคุมการขนถ่ายสินค้าลงเรือเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

       จากการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารการขออนุญาตและสินค้าถูกต้องตามสำแดง เจ้าหน้าที่ด่านฯ จึงอนุญาตให้นำเข้า – ส่งออกตามขั้นตอนและทำการตรวจปล่อยในระบบ Fisheries Single Window (FSW)  ต่อไป

       - ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ท่าเทียบเรือชลาลัย จำนวน 7 ลำ โดยมีจุดประสงค์เข้ามาเพื่อลงน้ำแข็ง จำนวน 2 ลำ ซ่อมแซม จำนวน 2 ลำ และ ขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 3 ลำ พบสัตว์น้ำได้แก่ กุ้งฝอยทั้งตัวแช่เย็น กุ้งโอคักเล็กแช่เย็น ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค) ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น ปลาสากทั้งตัวแช่เย็น ปลากะพงแดงทั้งตัวแช่เย็น ปลาหมึกสายทั้งตัวแช่เย็น       

        จากการตรวจสอบเรือและเอกสารต่างๆพบว่า ถูกต้องตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM) เจ้าหน้าที่ด่านฯ จึงอนุญาตให้ไปเทียบท่าหลังตรวจเรือตามวัตถุประสงค์ต่อไป และควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า

       - ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีนในหมึกแช่เย็นที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ ปลาหมึกสายทั้งตัวแช่เย็น ผลการตรวจสอบ ไม่พบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,192)  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,153) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,088) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (998) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (928) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (844) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (812) ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.. (801) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกษมสีมาราม บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก.. (786) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (764) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (749) เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำฯและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.. (746) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา.. (742) ตรวจบูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่น.. (740) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า/ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพื้นที่.. (738) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 5/2560.. (729) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (718) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สั.. (709) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก นอกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ.. (706) ร่วมกับศุลกากร ประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการนำเข้าหอยแมลงภู่มีชีวิต .. (697)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

     อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 3   หมู่ที่ 4  ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110