ตรวจสอบการเทียบท่าของเรือประมงสัญชาติกัมพูชา และการนำเข้าสัตว์น้ำ พร้อมเฝ้าระวังป้องกันการกระทำผิด ตามพระราชกำหนดการประมง 2558

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

ตรวจสอบการเทียบท่าของเรือประมงสัญชาติกัมพูชา และการนำเข้าสัตว์น้ำ พร้อมเฝ้าระวังป้องกันการกระทำผิด ตามพระราชกำหนดการประมง 2558  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-15  |   ข่าววันที่: 2018-09-14 |  อ่าน: 215 ครั้ง
 

                วันที่ 14 กันยายน 2561  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบเรือประมงสัญชาติกัมพูชา  จำนวน 1 ลำ  โดยมีวัตถุประสงค์เข้ามาเทียบท่าเพื่อขึ้นคานหรือซ่อมแซมเรือ ณ ท่าเรือวสันต์สมุทร อ.เมือง จ.ตราด(ท่าเรือหลังตรวจ)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วทำถูกต้องตามระเบียบฯ ไม่พบการกระทำผิดตามพรก.ประมงแต่อย่างใด และร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า  ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง 2558    โดยตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 15 ใบอนุญาต จำนวนรถทั้งสิ้น  21 คัน พบสัตว์น้ำได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น  ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น  ปลาเป็ดไม่เหมาะสำหรับบริโภค ปลาสีกุนข้างเหลือง ปลาปากคม ปูม้ามีชีวิต  เป็นต้น จากการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารการขออนุญาตและสินค้าถูกต้องตามสำแดง เจ้าหน้าที่ด่านฯอนุญาตให้นำเข้า ตามขั้นตอนและทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,190)  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,152) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,087) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (997) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (926) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (843) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (811) ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.. (799) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกษมสีมาราม บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก.. (784) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (761) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (747) เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำฯและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.. (744) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา.. (741) ตรวจบูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่น.. (739) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า/ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพื้นที่.. (736) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 5/2560.. (727) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (714) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สั.. (708) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก นอกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ.. (705) ร่วมกับศุลกากร ประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการนำเข้าหอยแมลงภู่มีชีวิต .. (697)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

     อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 3   หมู่ที่ 4  ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110