ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ ที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และ จุดขนถ่ายสัตว์น้ำบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ ที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และ จุดขนถ่ายสัตว์น้ำบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-19  |   ข่าววันที่: 2018-05-18 |  อ่าน: 215 ครั้ง
 

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 – 16.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับเจ้าหน้าด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 13 ใบอนุญาต จำนวนรถ 24 คัน ที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และ จุดขนถ่ายสัตว์น้ำบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบ สัตว์น้ำนำเข้า ได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปริมาณ รวม 124,876 กิโลกรัม ปลาเป็ดไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค ปริมาณ รวม 17,500 กิโลกรัม หอยแมลงภู่มีชีวิต ปริมาณ รวม 3,625 กิโลกรัม ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น ปริมาณ รวม 5,100 กิโลกรัม หอยลายมีชีวิต ปริมาณ 200 กิโลกรัม หมึกสายทั้งตัวแช่เย็น ปริมาณ  11,000 กิโลกรัม ปลาเศรษฐกิจจำแนกชนิด ปริมาณ รวม 8,740 กิโลกรัม ปูทะเลมีชีวิต ปริมาณ 100 กิโลกรัม เป็นต้น             

          จากการตรวจสอบ พบว่ามีเอกสารการขออนุญาตและสินค้าถูกต้องตามที่สำแดง เจ้าหน้าที่ด่านฯอนุญาตให้นำเข้าตามขั้นตอน และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 – 16.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับเจ้าหน้าด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 13 ใบอนุญาต จำนวนรถ 24 คัน ที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และ จุดขนถ่ายสัตว์น้ำบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบ สัตว์น้ำนำเข้า ได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปริมาณ รวม 124,876 กิโลกรัม ปลาเป็ดไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค ปริมาณ รวม 17,500 กิโลกรัม หอยแมลงภู่มีชีวิต ปริมาณ รวม 3,625 กิโลกรัม ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น ปริมาณ รวม 5,100 กิโลกรัม หอยลายมีชีวิต ปริมาณ 200 กิโลกรัม หมึกสายทั้งตัวแช่เย็น ปริมาณ  11,000 กิโลกรัม ปลาเศรษฐกิจจำแนกชนิด ปริมาณ รวม 8,740 กิโลกรัม ปูทะเลมีชีวิต ปริมาณ 100 กิโลกรัม เป็นต้น             

          จากการตรวจสอบ พบว่ามีเอกสารการขออนุญาตและสินค้าถูกต้องตามที่สำแดง เจ้าหน้าที่ด่านฯอนุญาตให้นำเข้าตามขั้นตอน และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,192)  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,153) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,088) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (998) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (928) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (844) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (812) ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.. (801) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกษมสีมาราม บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก.. (786) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (764) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (749) เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำฯและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.. (746) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา.. (742) ตรวจบูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่น.. (740) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า/ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพื้นที่.. (738) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 5/2560.. (729) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (718) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สั.. (709) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก นอกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ.. (706) ร่วมกับศุลกากร ประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการนำเข้าหอยแมลงภู่มีชีวิต .. (697)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

     อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 3   หมู่ที่ 4  ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110