ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จุดขนถ่ายสัตว์น้ำบ้านหาดเล็ก และทางเรือทำการประมงพื้นบ้านสัญชาติกัมพูชา

 ด่านตรวจประมงตราด

ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จุดขนถ่ายสัตว์น้ำบ้านหาดเล็ก และทางเรือทำการประมงพื้นบ้านสัญชาติกัมพูชา  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-17  |   ข่าววันที่: 2018-05-16 |  อ่าน: 208 ครั้ง
 

         วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 – 16.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับเจ้าหน้าด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่ายสัตว์น้ำบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  พบ การนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 13 ใบอนุญาต ได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น จำนวน  6 ใบอนุญาต จำนวนรถ 15 คัน ปริมาณ รวม 175,460 กิโลกรัม หอยแมลงภู่มีชีวิต จำนวน 2 ใบอนุญาต จำนวนรถ 3 คัน ปริมาณ รวม 2,500 กิโลกรัม หอยลายมีชีวิต ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น กั้งตั๊กแตนมีชีวิต ปลาหางเหลืองทั้งตัวแช่เย็น เนื้อปูม้าต้ม จำนวน 1 ใบอนุญาต จำนวนรถ 1 คัน ปริมาณรวม 1,060 กิโลกรัม ปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค) ปลาปากคมทั้งตัวแช่เย็น ปลาหนวดฤาษีทั้งตัวแช่เย็น ปลาทรายขาวทั้งตัวแช่เย็น เป็นต้น จำนวน 2 ใบอนุญาต จำนวนรถ 4 คัน ปริมาณรวม 38,560 กิโลกรัม ปลาหางแข็งทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค) จำนวน 1 ใบอนุญาต จำนวนรถ 1 คัน ปริมาณ 1,600 กิโลกรัม ปลาหมึกสายทั้งตัวแช่เย็น ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น จำนวน 1 ใบอนุญาต จำนวนรถ 3 คัน ปริมาณ รวม 4,000 กิโลกรัม 

          ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือทำการประมงพื้นบ้านสัญชาติกัมพูชา จำนวน 1 ใบอนุญาต จำนวน 1 ลำ ณ ท่าเทียบเรือชลาลัย และควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา พบ กุ้งโอคักทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค) ปริมาณ รวม 250 กิโลกรัม 

       จากการตรวจสอบ พบว่ามีเอกสารการขออนุญาตและสินค้าถูกต้องตามที่สำแดง เจ้าหน้าที่ด่านฯอนุญาตให้นำเข้าตามขั้นตอน และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,271)  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,230) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,160) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (1,075) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (999) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (914) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (891) ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.. (876) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (859) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกษมสีมาราม บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก.. (836) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (825) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (814) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา.. (813) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า/ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพื้นที่.. (809) เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำฯและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.. (802) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สั.. (800) ตรวจบูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่น.. (798) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 5/2560.. (789) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก นอกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ.. (762) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้า.. (754)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตราด

     อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 3   หมู่ที่ 4  ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110