๊๊ตรวจเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า และส่งออกสัตว์น้ำ ทั้งทางช่องทางผ่านแดนทางบกและทางทะเล

 ด่านตรวจประมงตราด

๊๊ตรวจเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า และส่งออกสัตว์น้ำ ทั้งทางช่องทางผ่านแดนทางบกและทางทะเล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-11  |   ข่าววันที่: 2018-05-10 |  อ่าน: 255 ครั้ง
 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30-22.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมทหารหน่วย ฉก.นย.182  ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

        ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 9 ใบอนุญาต พบ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ดไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค จำนวน 7 ใบอนุญาต จำนวนรถ 17 คัน ปริมาณ รวม 156,000 กิโลกรัม ปูม้ามีชีวิต จำนวน 1 ใบอนุญาต จำนวนรถ 1 คัน ปริมาณ 500 กิโลกรัม และตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติกัมพูชา จำนวน 1 ลำ 1 ใบอนุญาต ณ ท่าเทียบเรือชลาลัย พบ ปูม้ามีชีวิต ปริมาณ 400 กิโลกรัม  

        ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ จำนวน 4 ใบอนุญาต พบ ปลาเก๋ามีชีวิต จำนวน 2 ใบอนุญาต จำนวนรถ 3 คัน ปริมาณ รวม 850 กิโลกรัม หอยแครงมีชีวิต จำนวน 1 ใบอนุญาต จำนวนรถ 3 คัน ปริมาณ รวม 6,500 กิโลกรัม กุ้งขาวทั้งตัวแช่เย็น หอยแครงมีชีวิต จำนวน 1 ใบอนุญาต จำนวนรถ 2 คัน ปริมาณ รวม 2,285 กิโลกรัม

        จากการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารการขออนุญาตและสินค้าถูกต้องตามที่สำแดง เจ้าหน้าที่ด่านฯอนุญาตให้นำเข้า/ส่งออกตามขั้นตอน และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,271)  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,230) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,160) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (1,075) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (999) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (914) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (891) ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.. (876) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (860) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกษมสีมาราม บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก.. (836) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (825) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (814) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา.. (813) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า/ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพื้นที่.. (809) เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำฯและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.. (802) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สั.. (801) ตรวจบูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่น.. (798) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 5/2560.. (789) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก นอกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ.. (762) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้า.. (754)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตราด

     อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 3   หมู่ที่ 4  ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110