วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายปิยะ ยศอนันต์สาธิดา หัวหน้าด่านตรวจประมงตราด ร่วมกับศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด ศูนย์อำอวยการรักษาผมประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ที่แจ้งขออนุญาตเข้าเทียบท่าผ่านระบบ Port State Measures ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) จำนวน 1 ลำ ณ จุด Choke Point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีจุดประสงค์เข้ามาเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ พบสัตว์น้ำ ปูม้ามีชีวิต จากการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามสำแดง มีเอกสารและการขออนุญาตถูกต้องครบถ้วน จึงอนุญาตเทียบท่าขนถ่ายสัตว์น้ำตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 ด่านตรวจประมงตราด


วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายปิยะ ยศอนันต์สาธิดา หัวหน้าด่านตรวจประมงตราด ร่วมกับศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด ศูนย์อำอวยการรักษาผมประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ที่แจ้งขออนุญาตเข้าเทียบท่าผ่านระบบ Port State Measures ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) จำนวน 1 ลำ ณ จุด Choke Point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีจุดประสงค์เข้ามาเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ พบสัตว์น้ำ ปูม้ามีชีวิต จากการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามสำแดง มีเอกสารและการขออนุญาตถูกต้องครบถ้วน จึงอนุญาตเทียบท่าขนถ่ายสัตว์น้ำตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการนำเข้า - ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และ จำนวน...  74   รายงานการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และ จำนวนเรือปร...  57  วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ด่านตรวจประมงตราด ส่วนงานนำเข้า - ออกส่ง ตรวจสอบการนำเข้...  46  วันที่ 17 เมษายน 2565 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ...  45  วันที่ 18 เมษายน 2565 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ...  42  วันที่ 12 เมษายน 2565 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ...  40  วันที่ 13 เมษายน 2565 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำแ...  39  วันที่ 14 เมษายน 2565 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ...  38  รายงานการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และจำนวนเรือประมง...  38  วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าสัตว์น้...  38


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตราด

     1. ส่วนงานควบคุมการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ                  สถานที่ตั้งและที่อยู่ : ศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น3 หมู่ 4 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัตราด 23110              โทรศัพท์/โทรสาร : (039)588136              E-MAIL : trad_fish@yahoo.co.th   2. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตราด และ ส่วนงานอำนวยการ             สถานที่ตั้งและที่อยู่ : 34 หมู่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000             โทรศัพท์/โทรสาร : (039)521533 , 096-138-0520             E-MAIL : TRAT Fishery Inspection@fisheries.go.th   3. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่             สถานที่ตั้งและที่อยู่ : ท่าเทียบเรือกัลปังหา เลขที่ 86 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110             โทรศัพท์/โทรสาร : (039)510296             E-MAIL : pipoklongyai@gmail.com    trad_fish@yahoo.co.th   (039)588136 , (039)521533 , (039)510296   (039)588136 , (039)521533 , (039)510296   แฟนเพจ