จับกุมผู้กระทำความผิด ลักลอบส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

 ด่านตรวจประมงตราด

จับกุมผู้กระทำความผิด ลักลอบส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-06  |   ข่าววันที่: 2017-11-25 |  อ่าน: 409 ครั้ง
 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรคลองใหญ่ และทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182  ร่วมกันตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิด ลักลอบส่งออกสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต  เป็นความผิดตมมาตรา 242 และ 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560  ประกอบกับมาตรา 166 และ 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560   มาตรา 92 แห่งพระราชกำหนดการประมง  พ.ศ.2558  แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และมาตรา 31 และ 68 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558   ตรวจยึดของกลาง ที่เป็นสินค้าสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาแซลมอน 4 กิโลกรัม  หอยไดมอนด์แคลม  10 กิโลกรัม       ปูอะลาสก้า 45 กิโลกรัม     กุ้งลอปสเตอร์ 9 กิโลกรัม    กุ้งกุลาดำ 2.5 กิโลกรัม   ปลาแซลมอนรมควัน 3 แพ็ค  หอยแมลงภู่ 5 กิโลกรัม            และหอยนางรม 458 ตัว  และได้ส่งของกลางไปยังด่านศุลกากรคลองใหญ่ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,271)  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,230) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,160) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (1,075) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (999) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (914) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (891) ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.. (876) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (860) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกษมสีมาราม บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก.. (836) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (825) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (814) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา.. (813) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า/ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพื้นที่.. (809) เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำฯและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.. (802) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สั.. (801) ตรวจบูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่น.. (798) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 5/2560.. (789) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก นอกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ.. (762) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้า.. (754)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตราด

     อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 3   หมู่ที่ 4  ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110