ตรวจสอบป้องกันการลักลอบนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ทั้งช่องทางบก และทางเรือ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

ตรวจสอบป้องกันการลักลอบนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ทั้งช่องทางบก และทางเรือ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-11  |   ข่าววันที่: 2017-10-10 |  อ่าน: 500 ครั้ง
 

วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกันตรวจสอบป้องกันการลักลอบ นำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ ผลิิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ทั้งช่องทาง ทางบก และทางเรือประมงต่างประเทศ  ดังนี้

1. ตรวจ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  ตั้งแต่ช่วงเช้า ถึง ช่วงเวลาด่านปิด  

2. ตรวจ ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา และ ป.เกษมศิริ  พื้นที่ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  ช่วงเวลาบ่าย ถึง ช่วงเวลา 21.00 น.

ผลการตรวจสอบ ไม่พบการลักลอบหรือกระทำความผิดแต่อย่างใด  มีการขออนุญาตถูกต้อง  ทุกรายการสินค้า ที่มีการนำเข้า และส่งออก ทั้งทางบก และทางเรือประมงต่างประเทศ ชนิดที่มีการนำเข้าทางบก ได้แก่ ปูแสมแช่เย็น  เป็นต้น และชนิดที่มีการนำเข้าทางเรือประมงต่างประเทศ ได้แก่ ปูม้ามีชีวิต กุ้งโอคัก  เป็นต้น  รวมทั้งชนิดที่มีการส่งออกช่วงเวลากลางคืน ได้แก่ หอยแครงมีชีวิต เป็นส่วนใหญ่ 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,189)  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,150) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,086) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (993) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (926) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (841) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (811) ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.. (799) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกษมสีมาราม บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก.. (783) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (761) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (747) เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำฯและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.. (743) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา.. (740) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า/ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพื้นที่.. (736) ตรวจบูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่น.. (736) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 5/2560.. (726) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (711) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สั.. (706) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก นอกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ.. (704) ร่วมกับศุลกากร ประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการนำเข้าหอยแมลงภู่มีชีวิต .. (696)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

     อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 3   หมู่ที่ 4  ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110