ตรวจสอบป้องกันการลักลอบส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงฯ ช่วงเวลาเย็นจนถึงกลางคืน

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

ตรวจสอบป้องกันการลักลอบส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงฯ ช่วงเวลาเย็นจนถึงกลางคืน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-25  |   ข่าววันที่: 2017-09-24 |  อ่าน: 443 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบและตรวจป้องกันการลักลอบส่งออก สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมถึงปัจจัยการผลิต โดยไม่ได้รับอนุญาต   ผลการตรวจสอบ พบ มีการส่งออกสัตว์น้ำ ได้แก่ 

1) นางสาวกอนนิธา โนง ส่งออกกุ้งขาว ,หอยแครง และหมึกกระดอง  ไปยังกัมพูชา โดยรถยนต์บรรทุก 1 คัน  น้ำหนักสัตว์น้ำรวม 1,225 กิโลกรัม 

2) นายภิรม เนือย  ส่งออกกุ้งขาว,หอยแครง และหมึกกล้วย ไปยังกัมพูชา โดยรถยนต์บรรทุก 2 คัน น้ำหนักสัตว์น้ำรวม 2,400 กิโลกรัม

3) นายโปว ปรก  ส่งออก หอยแครง ไปยังกัมพูชา โดยรถบรรทุก 3 คัน น้ำหนักรวม 15,000 กิโลกรัม 

4) นางฉลวย ห้ากลิ่น ส่งออก ปลาเก๋า ไปยังกัมพูชา โดยรถบรรทุก 1 คัน น้ำหนักรวม 300 กิโลกรัม

5) นายเอก โซแวน  ส่งออกหมึกหอม , ปลาไหลทะเล , หอยจุ๊บแจง และปูทะเลนิ่ม โดยรถบรรทุก 1 คัน น้ำหนักสัตว์น้ำรวม 5,100 กิโลกรัม 

โดยการส่งออกทั้งหมดนี้ ได้มีการขออนุญาตผ่านทางระบบ FSW ของกรมประมง เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จึงทำการอนุญาตให้ส่งออกและตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้ำฯ นี้ต่อไป 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,192)  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,155) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,089) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (998) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (929) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (846) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (814) ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.. (804) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกษมสีมาราม บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก.. (786) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (764) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (751) เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำฯและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.. (747) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา.. (743) ตรวจบูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่น.. (741) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า/ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพื้นที่.. (739) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 5/2560.. (730) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (720) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สั.. (710) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก นอกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ.. (706) ร่วมกับศุลกากร ประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการนำเข้าหอยแมลงภู่มีชีวิต .. (700)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

     อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 3   หมู่ที่ 4  ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110