ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตตภัณฑ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 5 มีนาคม 2561

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระสระแก้ว โดยนายประเสริฐ ปานปารมี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ได้เชิญผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง "หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ" ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมหารือจำนวน 24 คน และมีตัวแทนจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามพิธีการศุลกากร รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   83   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   51  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   48  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   46  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   45  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   41  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ