ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตตภัณฑ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-05  |   ข่าววันที่: 2018-03-05 |  อ่าน: 347 ครั้ง
 

วันที่ 5 มีนาคม 2561

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระสระแก้ว โดยนายประเสริฐ ปานปารมี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ได้เชิญผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง "หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ" ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมหารือจำนวน 24 คน และมีตัวแทนจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามพิธีการศุลกากร รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (110)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (70)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (69)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (65)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (62)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (58)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (51)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (51)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com