ตรวจสอบการขออนุญาตนำเข้าหนังจระเข้

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ตรวจสอบการขออนุญาตนำเข้าหนังจระเข้ 

ข่าวกิจกรรม


8 มีนาคม 2561

นายณพลพัทธ์ รัชกุลวงษ์เจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเดี่ยว กรรเจียก เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สังกัดด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบการขออนุญาตนำเข้าหนังจระเข้ของบริษัท แทนสิน จำกัด  จำนวน 2,000 ชิ้น เป็นหนังจระเข้หมักเกลือนำเข้าจากประเทศกัมพูชา เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบการนำเข้ามีเอกสารประกอบครบถ้วน จำนวนและรายละเอียดสินค้ามีรายละเอียดตรงตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยสินค้าไปตามขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   76   สถิตินำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   75  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  67  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   63  ด่านตรวจประมงตราด   63  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   61  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  58  รายงานประจำปี 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ