ตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 2 มีนาคม 2561

สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายธัญสิทธิ์ สินณรงค์เลิศ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว และ นายณพลพัทธ์ รัชกุลวงษ์เจริิญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมร้านค้าปัจจัยการผลิต และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมประมงภายในพื้นที่ อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 ร้าน ได้แก่ ร้าน กิจเจริญโภคภัณฑ์ ร้านจ้าวประดิษฐ์ ร้านหน่อยพูลทรัพย์ และร้านศรีกิจอะโกรเทค จากการตรวจสอบ ทั้งหมดมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ถูกต้อง และจำหน่ายอาหารสัตว์มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ของด่านฯในสังกัด   96   สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)   78  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนธันวาคม 2564 ของด่านฯในสังกัด   73  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   72  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   68  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   67  สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)   67  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   64  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)   50  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)   49

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ